Quy trình thanh toán ra trường K58 và LT11

Thực hiện Thông báo số 69/TB ngày 06.02.2018 . BCN Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (Khóa 58.1, khóa cũ, Liên thông, bằng 2 Xây dựng) thực hiện thủ tục thanh toán ra trường như sau:

1. Nộp đồ án tốt nghiệp bổ sung (đối với sinh viên chưa nộp đồ án về khoa) .
2. Sinh viên hoàn thiện các thủ tục thanh toán ra trường : Thư viện + Tài vụ …
3. Hoàn thành việc đánh giá điểm rèn luyện Học kỳ 1 (đối với K58, LT11), sinh viện nhận phiếu đánh giá tại Văn phòng Khoa Xây dựng (Từ 1/3/2018 – 8/3/2018)

4. Lịch rút hồ sơ gốc :
Ngày 12 và 13/3/2017 tại tầng 2 Hội trường G3.
( trong giờ hành chính)

- Sinh viên tự hoàn thành các thủ tục thanh toán ra trường. Khoa, Phòng , ban liên quan sẽ cập nhật danh sách lên hệ thống ->tổng hợp cho Phòng CTCT &QLSV.

- Khoa XD chỉ phát Quyết định tốt nghiệp và Bảng điểm cho sinh viên sau khi sinh viên đã hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường có xác nhận hoàn thành hồ sơ từ phòng CTCT & QLSV, và đã nộp Phiếu đánh giá điểm rèn luyện.

- Lịch phát Quyết định + Bảng điểm + Quà tặng sinh viên cập nhật lịch cụ thể của từng lớp trong các thông báo tiếp theo ….


Ngày 28 tháng 02 năm 2018
BCN Khoa Xây dựng

 

 

CÁC TIN KHÁC