Đánh giá điểm rèn luyện với K58 và LT11 (đã bảo vệ đồ án TN)

Thực hiện theo đúng quy định của Trường ĐHXD và Bộ GDĐT về việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên năm học
2017-2018.
Khoa Xây dựng đề nghị toàn bộ sinh viên các lớp liên hệ trực tiếp với văn phòng Khoa để thực hiện công tác tự kiểm điểm đánh giá rèn luyện của mình.
Thời gian liên hệ:
8-11g và 14-17g các ngày trong tuần từ 1/3/2018 đến 8/3/2018.
Địa điểm liên hệ:
Phòng 106 A1 Văn phòng Khoa.
Lưu ý: sinh viên thực hiện đúng theo thông báo trên để đảm bảo quá trình xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp đúng thời hạn. Sinh viên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi không thực hiện đúng theo thông báo.
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC