kế hoạch đi Thực tập cán bộ kỹ thuật Khóa 58 đợt 2, khóa cũ, Liên thông, Bằng 2

Sinh viên K58 chưa đi thực tập cán bộ kỹ thuật, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện được đi thực tập CBKT nộp đơn xin đi Thực tập cán bộ kỹ thuật tại Văn phòng khoa Xây dựng (Cô Ngọc) từ ngày 26/02/2018 đến 06/03/2018.

Lưu ý:
1. Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 06/03/2018 tại Văn phòng Khoa.
2. Sinh viên Bằng 2 nộp kèm phiếu quy định môn học và đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
3. Mẫu đơn xem download về từ website của Khoa Xây dựng.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC