Hoàn thành thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (Khóa 58.1, khóa cũ, Liên thông, bằng 2 Xây dựng)

Sau khi hoàn thành thủ tục thanh toán ra trường, BCN Khoa Xây dựng yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong quyết định tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 (Khóa 58.1, khóa cũ, Liên thông, bằng 2 Xây dựng) thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2017 – 2018.
Thời gian sinh viên tham gia khảo sát từ ngày 16/03/2018 đến hết ngày 24/03/2018.
Hình thức khảo sát: sinh viên đăng nhập bằng tài khoản của mình và trả lời phiếu khảo sát online tại địa chỉ: http://www.khaosat.nuce.edu.vn/ 
Lưu ý: Việc khảo sát là bắt buộc, những sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được nhận trang phục cử nhân, quyết đinh, bảng điểm và bằng tốt nghiệp.

2. Nhận lễ phục cử nhân mặc trong buổi lễ phát bằng.
Thời gian: 29/03/2018
- Sáng: 8h – 11h (58XD1 đến 58XD6)
- Chiều: 14h – 17h (58XD7 đến 58XD9, Liên thông, Khóa cũ, Bằng 2)
Địa điểm: Khoa Xây dựng DD&CN (Phòng 106. A1)
Lưu ý: - Khi đi nhận lễ phục, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư..
-> Những sinh viên không tới nhận lễ phục sẽ không được tham gia dự lễ Công nhận và trao bằng tốt nghiệp vào ngày 31/03/2018.

3. Nhà trường tổ chức lễ công nhận và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại tầng 2 hội trường G3 vào thứ bảy ngày 31/03/2018.
a. Sinh viên Khoa Xây dựng có mặt : 6h30. (Phát bằng 7h00 -11h00 ngày 31/03/2018)
b. Sau khi thực hiện nghi lễ nhận bằng, sinh viên trở lại tầng 1 hội trường G3 để trả lại lễ phục và nhận quyết định bảng điểm, bằng TN : + Từ 11h - 12h30.
+ Chiều 14h – 16h00.
Lưu ý: + Khi nhận quyết định,bảng điểm, bằng tốt nghiệp sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư, đến đúng thời gian quy định.
+ Sinh viên hiện đang theo học song bằng sau khi tốt nghiệp bằng thứ nhất cần làm thủ tục nộp hồ sơ chuyển sang học tiếp để cấp bằng đại học thứ hai tại phòng 304 nhà A1.

CÁC TIN KHÁC