Giao đồ án tốt nghiệp Khóa 58 đợt 4

Sinh viên K58 chưa nhận đồ án tốt nghiệp, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông  đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp nộp đơn xin xét giao Đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng khoa Xây dựng (Cô Ngọc) từ ngày 02/04/2018 đến 12/04/2018
 
Chú ý:

1. Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp là sinh viên không còn nợ môn học nào và có điểm thực tập cán bộ kỹ thuật.
2. Sinh viên Bằng 2 nộp kèm phiếu quy định môn học và đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
3. Sinh viên K58 chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ không được nhận đồ án tốt nghiệp.
4. Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 12/04/2018 tại Văn phòng Khoa.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC