Merry Christmas and Happy New Year cho sinh viên khối Xây dựng Anh ngữ (XE) và Pháp ngữ (XF)

 
Khoa Xây dựng cùng với Câu lạc bộ tiếng Anh chuyên ngành SPEC và trung tâm tiếng Anh Multi-Languague phối hợp tổ chức sự kiện: MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR cho sinh viên khối Xây dựng Anh ngữ (XE) và Pháp ngữ (XF)
- Thời gian 17.30 thứ 6 ngày 21/12/2018
- Địa điểm: tầng 1 - G3
COMING - Check-in - Taking fotos and Receiving interesting gifts.
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC