Đăng ký Thực tập CBKT đợt 3 & Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2018 - 2019

I. Sinh viên Khóa 59, khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện đi Thực tập CBKT & nhận Đồ án tốt nghiệp thực hiện theo các bước sau:
1. Bước 1: Sinh viên đăng ký online: http://daotao.nuce.edu.vn (thời gian đăng ký 14h ngày 27/02/2019 đến 14h ngày 03/03/2019)
2. Bước 2: Sinh viên nộp đơn theo mẫu tại Văn phòng khoa (Cô Ngọc - P106. A1) từ ngày 26/02/2019 đến 16h ngày 04/03/2019.
(Sau thời hạn trên không giải quyết)
Lưu ý:
1. Sinh viên Bằng 2 nộp kèm phiếu quy định môn học và đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
2. Mẫu đơn xem download về từ website của Khoa Xây dựng.
 
 
BCN KHOA XÂY DỰNG DD&CN
 
 
 

CÁC TIN KHÁC