Chương trình trao đổi sinh viên tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT) - Thái Lan

Chương trình trao đổi sinh viên tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT) - Thái Lan.
Thời gian trao đổi: từ 1 đến 2 kỳ 
Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng , Công nghệ thông tin  
Đối tượng: sinh viên đại học
 
Chi tiết thông tin về chương trình trao đổi liên hệ trực tiếp với Phòng Hợp tác Quốc tế - Tầng 1 - nhà A1
 
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC