Danh sách sinh viên thực tập đợt 3

STT

MÃ SV

HỌ TÊN

LỚP

TL

Địa điểm thực tập

GVHD

1

014722

Lê Thiên

Trọng

B22XD

2.19

Công ty cổ phần Vinaconex 21

Lê Phương Loan

2

01423

Phạm Xuân

Cường

B23XD

3.11

CT CP Tư vấn Kiểm định & Thương mại xây dựng Goldsun

Lê Phương Loan

3

016420

Đoàn Kim

Phú

B20XD

1.95

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Lê Phương Loan

4

1143156

Lăng Văn

Chích

56XD6

1.82

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

5

754856

Đặng Thành

Sơn

56XD6

1.85

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

6

715856

Nguyễn Đức

Thành

56XD7

2.25

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

7

849656

Trương Công

Qúy

56XD8

2.08

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

8

173358

Nguyễn Bình

Khiêm

58XD1

2.27

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

9

573858

Nguyễn Văn

Thành

58XD2

1.93

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

10

330259

Trần Đại

Phong

59XD1

2.1

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Phương Loan

11

106759

Bạch Thành

Nam

59XD5

2.21

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

12

211659

Trần Ngọc

Hưng

59XD5

1.9

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

13

155959

Lô Xuân

Qúy

59XD6

1.97

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

14

191259

Nguyễn Văn

Hoàng

59XD8

1.96

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

15

592759

Trần Tuấn

Anh

59XE1

2.28

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

16

227559

Nguyễn Xuân

Việt

59XE1

2.26

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

17

182159

Trần Ngọc

Giang

59XE2

2.15

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

18

0213112

Dương Đại

Phúc

LT12XD1

2.21

CT CP Tư vấn XD &Đầu tư phát triển Hà Nội HIDECC

Lê Thái Hòa

19

658058

UK

LITY

58XE1

1.98

Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Lê Thái Hòa

 
 
 

CÁC TIN KHÁC