Hội đồng tốt nghiệp K59 đợt 2

Phòng  207.H1 - Hội đồng 

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

NHÓM

1

554459

Nguyễn Ngọc

Lâm

59XD3

 

2

477659

Đỗ Văn

Quang

59XD8

6

3

284959

Lê Văn

Lộc

59XD8

 

4

262559

Đoàn Đức

Hải

59XD2

 

5

385958

Phạm Quang

Trung

58XD7

5

6

281958

Vũ Văn

Huấn

58XD4

 

7

240558

Nguyễn Văn

Tuấn

58XD6

4

8

365758

Nguyễn Xuân

Trường

58XD6

 

9

190258

Trần Hồng

Quân

58XD3

3

10

335257

Nguyễn Trọng

Minh

57XD8

1

11

027812

Ngô Minh

Đức

LT12XD

8

12

016520

Nguyễn Việt

Phương

B20XD

 

13

014720

Vũ Văn

Huỳnh

B20XD

7

14

014421

Nguyễn Văn

Sáng

B21XD

 

15

173458

Đào Văn

Hòa

58XD1

 

16

349658

Lê Đức

Thắng

58XD1

2

17

198958

Lê Đức

Việt

58XD1

 

 

Ngày Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp: 22/23/3/2019
Thời gian: Bắt đầu từ 7g30
(Sau khi bảo vệ ĐATN xong, sinh viên nộp lại đồ án tốt nghiệp cho VP KXD
tại Phòng 106 A1; thời gian: 14h-16h ngày 22/3/2019; 9h-11h ngày 25/3/2019)

 

 

 

CÁC TIN KHÁC