Xét tốt nghiệp K59 đợt 2.

I. Thời gian nhận đơn xin xét tốt nghiệp:
• Từ 20/3/2019 đến 27/3/2019, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện Tốt nghiệp nộp đơn xin xét Tốt nghiệp tại Văn phòng khoa Xây dựng (Cô Ngọc), (Mẫu đơn đính kèm)
II. Điều kiện:
1. Sinh viên không nợ môn học nào và có điểm trung bình tích lũy tối thiểu đạt 2.0; đạt điều kiện Giáo dục thể chất và Quốc phòng.
2. Sinh viên hệ chính quy (Khóa 58 trở đi) phải đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh.
3. SV Bằng 2 nộp kèm: 01 bản photo giấy khai sinh, 01 bản photo bằng tốt nghiệp Bằng 1, 01 Phiếu quy định môn học hoặc đơn xin miễn môn (nếu có).

Lưu ý:
• Sinh viên xin hoãn xét tốt nghiệp nộp đơn tại Văn phòng Khoa.
• Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến thông báo tại bảng tin Khoa Xây dựng ngày 04/4/2019.
• Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 27/03/2019 tại Văn phòng Khoa Xây dựng (P106 nhà A1)

 

Mẫu đơn downloads tại đây

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC