Kế hoạch tổ chức thi IELTS, DELF B2 nội bộ đợt tháng 4/2019 + Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh, tiếng Pháp năm 2019

    Phòng Đào tạo kính gửi các Khoa, Ban, Thư viện kế hoạch tổ chức thi IELTS nội bộ đợt tháng 4/2019, kế hoạch tổ chức thi DELF B2 nội bộ đợt tháng 4/2019 và kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh, tiếng Pháp năm 2019.
 
Chi tiết xem tại đây:
 
 
 

CÁC TIN KHÁC