Gia hạn đăng ký môn học

     Sinh viên được gia hạn đăng ký môn học từ ngày 19/4/2019 đến hết ngày 21/4/2019. Trong thời gian này, sinh viên có thể đăng ký thêm môn hoặc xóa môn tùy nguyện vọng. Đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ, hết thời gian đăng ký môn học phòng Đào tạo sẽ không giải quyết tất cả các trường hợp sinh viên muốn thay đổi đăng ký môn học của mình
 
 
 
 

CÁC TIN KHÁC