Sinh viên bằng 2 chưa đủ điều kiện thực tập CBKT

 

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

 
 

1

0110718

Nguyễn Việt

Hùng

B18KX

 

2

013020

Đỗ Đức

Hiếu

B20XD1

 

3

0121821

Nguyễn Văn

Khả

B21XD1

 

4

011322

Hoàng Cao

Kỳ

B22XD

 

 

Ghi chú: Liên hệ với VP Khoa XD trước 27/07/2019 để hoàn thiện thủ tục.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC