Giao đồ án tốt nghiệp Khóa 60 đợt 1, Khóa cũ, Bằng 2, Liên thông

I. Sinh viên Khóa 60, khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đăng ký online tại địa chỉ website: http://daotao.nuce.edu.vn (thời gian đăng ký từ ngày 2/9/2019 đến ngày 8/9/2019).
 
II. Lưu ý:
1. Sinh viên các lớp Bằng 2, Liên thông đăng ký online và nộp đơn tại Khoa, kèm phiếu quy định môn học, đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
2. Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 8/9/2019 tại Văn phòng Khoa.
3. Mẫu đơn xem download về từ website của Khoa Xây dựng và được đính trên bảng thông báo của Khoa.
 
 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC