Xét tốt nghiệp K59 đợt 4

I. Thời gian nhận đơn xin xét tốt nghiệp:
• Từ 11/9/2019 đến 16/9/2019, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Văn phòng khoa Xây dựng (Cô Ngọc).
II. Điều kiện:
1. Sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần theo chương trình đào tạo của Nhà trường và có điểm trung bình tích lũy tối thiểu đạt 2.0; đạt điều kiện Giáo dục thể chất và Quốc phòng.
2. Sinh viên hệ chính quy (Khóa 58 trở đi) phải đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh.
3. Sinh viên khóa cũ, sinh viên Bằng 2 trong đơn phải có xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền địa phương) về tư cách đạo đức trong quá trình công tác và sinh hoạt tại đơn vị.
4. SV Bằng 2 nộp kèm: 01 bản photo giấy khai sinh, 01 bản photo bằng tốt nghiệp Bằng 1, 01 Phiếu quy định môn học hoặc đơn xin miễn môn (nếu có).
Lưu ý:
• Sinh viên xin hoãn xét tốt nghiệp nộp đơn tại Văn phòng Khoa.
• Hạn cuối cùng nộp đơn trước 11h ngày 16/9/2019 tại Văn phòng Khoa Xây dựng (P106 nhà A1), sau thời gian trên không giải quyết.

BCN KHOA XÂY DỰNG DD&CN

 

 

 

CÁC TIN KHÁC