Giao đồ án tốt nghiệp Khóa 60 đợt 2, Khóa cũ, Bằng 2, Liên thông

 
 
Số: 58-19 /TBKXD                   Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019
 

THÔNG BÁO

(V/v Giao đồ án tốt nghiệp Khóa 60 đợt 2, Khóa cũ, Bằng 2, Liên thông)
 
 
I. Sinh viên Khóa 60, khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đăng ký online tại địa chỉ website: http://daotao.nuce.edu.vn (thời gian đăng ký từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019).
 
II. Lưu ý:
1. Sinh viên các lớp Bằng 2, Liên thông vừa đăng ký online và nộp đơn tại Khoa, kèm phiếu quy định môn học, đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
2. Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 03/11/2019 tại Văn phòng Khoa.
3. Mẫu đơn xem download về từ website của Khoa Xây dựng và được đính trên bảng thông báo của Khoa.
 
 
BCN Khoa Xây dựng
 

CÁC TIN KHÁC