silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Xét tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 – 2020

I. Thời gian nhận đơn xin xét tốt nghiệp:
- Từ 14/05/2020 đến 28/05/2020, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Văn phòng khoa Xây dựng (Cô Ngọc).
II. Điều kiện:
- Sinh viên đã hoàn thành tất cả các học phần theo chương trình đào tạo của Nhà trường và có điểm trung bình tích lũy tối thiểu đạt 2.0; đạt điều kiện Giáo dục thể chất và Quốc phòng.
- Sinh viên hệ chính quy (Khóa 58 trở đi) phải đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ.
- Sinh viên khóa cũ, sinh viên Bằng 2 trong đơn phải có xác nhận của cơ quan (hoặc chính quyền địa phương) về tư cách đạo đức trong quá trình công tác và sinh hoạt tại đơn vị.
- SV Bằng 2 nộp kèm: 01 bản photo giấy khai sinh, 01 bản photo bằng tốt nghiệp Bằng 1, 01 Phiếu quy định môn học hoặc đơn xin miễn môn (nếu có).
Lưu ý:
- Sinh viên xin hoãn xét tốt nghiệp nộp đơn tại Văn phòng Khoa.
- Hạn cuối cùng nộp đơn trước 15h ngày 28/05/2020 tại Văn phòng Khoa Xây dựng (P106 nhà A1), sau thời gian trên không giải quyết.

BCN KHOA XÂY DỰNG DD&CN

 

 

 

CÁC TIN KHÁC