ThS. Lê Ngọc Phương

I. Thông tin cá nhân

Họ và tên (học hàm học vị)*: ThS.Lê Ngọc Phương

Tháng, năm sinh*: 19/05/1979

Nơi sinh*: Thanh Hóa

Email*: phuongln@nuce.edu.vn

Điện thoại: 0914531905

Facebook: http://www.facebook.com/Lnphuong

II. Quá trình đào tạo*

Đại học

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường bộ

Trường: Đại học giao thông vận tải

Bằng: Kỹ sư

Năm cấp bằng: 2002

Sau đại học

Chuyên ngành: Xây dựng cầu, hầm

Trường: Đại học Xây dựng

Bằng: Thạc sỹ

Năm cấp bằng:2011

 

III. Sơ lược lịch sử bản thân

- 1994-1997: Học sinh – Trường THPT Chuyên ban Đào Duy Từ – Thanh Hóa.

- 2007-2012: Sinh viên – Trường Đại học Giao thông vận tải.

- 2008-2011: Học viên cao học - Trường Đại học Xây Dựng.

- 2007- nay: Giảng viên – Trường Đại học Xây Dựng.

IV. Lĩnh vực nghiên cứu

- Cầu, hầm, đường bộ, xây dựng chuyên nghành.

V. Các công trình khoa học tiêu biểu

- Nghiên cứu dao động và xác định chuyển vị ngang của mố trụ cầu dầm chịu tải trọng động đất

theo phương pháp lịch sử thời gian.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng đàn hồi đến cơ cấu máy bào ngang và cơ cấu tay quay con

trượt. Mã số 146-2017/KHXD-ĐT.