Sơ đồ tổ chức của khoa​

Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2015 - 2019

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Ngọc Linh

 

 

Phó Trưởng khoa

PGS.Ts. Trần Minh Tú

Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn

 

Lãnh đạo các bộ môn

 

TT   

Bộ môn

Trưởng Bộ môn

1

Cơ học lý thuyết

ThS. Phạm Minh Vương

2

Sức bền vật liệu

PGS.TS Trần Minh Tú

3

Cơ học kết cấu

TS. Nguyễn Xuân Thành

4

Công trình thép gỗ

TS. Vũ Anh Tuấn

5

Công trình bê tông cốt thép

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng

6

Thí nghiệm và kiểm định CT     

Pgs.TS. Nguyễn Trung Hiếu  

7

Công nghệ và quản lý XD

TS. Hồ Ngọc Khoa 

 

Viện Kỹ thuật công trình xây dựng

  • Viện trưởng: TS Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Phó viện trưởng: GV. ThS Cao Tuấn Anh

 

Phòng Thí nghiệm và Kiểm định công trình

  • Trưởng phòng: Pgs.TS.Nguyễn Trung Hiếu

 

Phòng Thí nghiệm Sức bền Vật liệu

  • Trưởng phòng: TS.Chu Thanh Bình

 Đội ngũ cán bộ

  • Hiện nay, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có 156 cán bộ với 7 bộ môn chuyên ngành.
  • 130 cán bộ: 1 Nhà giáo Nhân dân, 8 Nhà giáo ưu tú, 7 Giáo sư - Tiến sỹ, 18 Phó giáo sư - Tiến sỹ, 32 Tiến sỹ, và 82 Thạc sỹ.