1)     Số thành viên hiện tại: 25

Trong đó:

2 Giáo sư, Tiến sĩ

5 Phó Giáo Sư, Tiến sĩ

2 Tiến sĩ

14 Thạc sĩ

01 Cử nhân

 

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Minh Tú

Phó trưởng Bộ môn: TS. Chu Thanh Bình

 

2)     Các môn giảng dạy hệ đại học

 • Sức bền Vật liệu 1 - Cho tất cả các ngành xây dựng công trình, vật liệu, môi trường, kinh tế, tin học xây dựng, các lớp B2.
 • Sức bền Vật liệu 2 cho các ngành xây dựng công trình, các lớp liên thông.
 • Cơ học công trình Xây dựng cho ngành Kiến trúc.
 • Cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi cho ngành xây dựng DD&CN.

3)     Các môn giảng dạy hệ sau đại học

 • Lý thuyết tấm và vỏ mỏng : cho các lớp ngành xây dựng DD&CN.
 • Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi.
 • Cơ học môi trường liên tục nâng cao.
 • Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình.
 • Cơ học phá huỷ

4)     Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn trong những năm gần đây

 • Sức bền Vật liệu, Nguyễn Y Tô Chủ biên, 1970, Đại học và THCN
 • Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi, Lê Ngọc Hồng – Lê Ngọc Thạch, 1997, NXB Khoa học và kỹ thuật
 • Đề thi, đáp án và bài tập chọn lọc (Olympic cơ học toàn quốc), Lê Ngọc Hồng ( đồng tác giả), 1998
 • Sức bền vật liệu, Lê Ngọc Hồng, 1998, NXB Khoa học và kỹ thuật
 • Sức bền Vật Liệu, Trần Văn Liên, 2009, NXB Xây dựng
 • Bài tập Sức bền Vật Liệu, Tô Văn Tấn, 2010, NXB Xây dựng
 • Hướng dẫn bài tập lớn SBVL, Tô Văn Tấn, 2010, NXB Xây dựng
 • Cơ học môi trường liên tục, Trần Văn Liên, 2013, NXB Xây dựng
 • Lecture Notes - Strength of Materials, Trần Minh Tú - Nghiêm Hà Tân, 2015, NXB Xây dựng
 • Strength of Materials 1 - Problems and Solutions, Trần Minh Tú - Nguyễn Thị Bích Phượng - Nghiêm Hà Tân, 2015, NXB Xây dựng
 • Cơ học Vật liệu và Kết cấu composite, Trần Minh Tú – Chủ biên (2016) - NXB Xây dựng
 • Strength of Materials 2 - Problems and Solutions (Advanced Topics), Trần Minh Tú – Chu Thanh Bình – Mai Châu Anh - Hoàng Thu Phương - Nghiêm Hà Tân, 2016, NXB Xây dựng

5)     Hướng dẫn đội tuyển Olympic

-        Đạt giải nhất đồng đội:1990,1995, 2005, 2008, 2010.

-        Đạt giải nhì đồng đội: 1994, 2000, 2014, 2018

-        Đạt giải ba đồng đội: 1996, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017

 

Danh sách thành viên bộ môn

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Trần Minh Tú Pgs.Ts +84 24 38 69 14 62 tu.tm@nuce.edu.vn
Chu Thanh Bình Tiến sỹ +84 24 38 69 1462 binhct@nuce.edu.vn
Hoàng Thu Phương Thạc sỹ +84 83 232 6527 phuonght@nuce.edu.vn
Lê Ngọc Thạch Pgs.Ts +84 904128448 thachsucben@gmail.com
Mai Châu Anh Thạc sỹ +84 906170899 chauanhsbvl@yahoo.com
Đặng Xuân Hùng Tiến sỹ +84 (0)984.999.660 hungdx@nuce.edu.vn
Hồ Thị Hiền Thạc sỹ 0912109111 Hienht@nuce.edu.vn
Nghiêm Hà Tân Thạc sỹ +84 24 38 69 14 62 tannh@nuce.edu.vn
Nguyễn Thị Hường Thạc sỹ +84 988240984 nguyenhuongdhxd@gmail.com
Nguyễn Văn Lợi Thạc sỹ +84 966 540 395 loinv@nuce.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Phượng Thạc sỹ +84 904393580 phuongntb@nuce.edu.vn
Phạm Sỹ Đồng Thạc sỹ +84 24 38 69 14 62 dongps@nuce.edu.vn
Trần Bình Định Thạc sỹ +84 24 38 69 14 62 dinhtb@nuce.edu.vn
Trần Hữu Quốc Tiến sỹ +84 916600081 thquoc@gmail.com
Trần Văn Liên Gs.Ts +84 24 38 69 1435 lientv@nuce.edu.vn
Trần Đại Hào Thạc sỹ +84 868516179 haotd@nuce.edu.vn
Vũ Văn Thẩm Thạc sỹ +84 972811818 thamvv@nuce.edu.vn
ThS. Lê Phước Lành ThS. 0984 878 820 lanhlp@nuce.edu.vn