1) Số thành viên hiện tại: 26

Trong đó:

1 Giáo sư, Tiến sĩ;

5 Phó Giáo sư, Tiến Sĩ;

4 Tiến sĩ

13 Thạc Sĩ.

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Trần Minh Tú

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Chu Thanh Bình

 

2) Các môn giảng dạy hệ đại học:

Sức bền vật liệu;

Cơ học công trình;

Cơ học môi trường liên tục; và

Cơ học vật rắn.

3) Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

Lý thuyết tấm vỏ;

Lý thuyết kết cấu bản vỏ mỏng;

Lý thuyết độ tin cậy và tuổi thọ công trình;

Phân tích kết cấu ngoài giới hạn đàn hồi; và

Cơ học môi trường liên tục nâng cao (ngành cầu đường).

4) Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn:

- Lê Ngọc Hồng. Sức bền Vật Liệu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

- Lê Ngọc Hồng và Lê Ngọc Thạch, Cơ sở cơ học môi trường liên tục và lý thuyết đàn hồi,Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

5) Hướng dẫn đội tuyển Olympic môn: Sức bền vật liệu

- Đoạt giải nhất năm 1990, 1995, 2005, và 2008;

- Đoạt giải nhì năm 1994 và 200; và

- Đoạt giải ba năm 1996, 2007 và 2009.

Danh sách thành viên Bộ môn Sức bền vật liệu

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Lê Ngọc Hồng

PGS. TS.

090.325.9210

 

 

Tô Văn Tấn

PGS. TS.

091.201.7774

 

 

Nghiêm Quang Hà

ThS.

090.320.3588

nghiemquangha@yahoo.com

 

Lê Ngọc Thạch

PGS. TS.

090.412.8448

thachsucben@gmail.com

 

Phạm Văn Thiết

ThS.

0166.202.4721

 

 

Nguyễn Văn Bình

ThS.

091.203.8279

binhsbdhxd@yahoo.com

 

Nguyễn Chân Vượng

ThS.

091.338.0080

 

 

Trần Xuân Hội

KS.

090.413.7866

 

 

Nguyễn Thị Chiên

KS.

098.97.64176

 

 

Trần Minh Tú

PGS. TS.

091.210.1173

tpnt2002@yahoo.com

Trưởng BM

Trần Văn Liên

PGS. TS.

091.226.0745

lientv@hotmail.com

 

Phạm Quốc Doanh

TS.

098.288.2858

phamquocdoanh299@yahoo.com.vn

 

Nguyễn Thị Thu Thảo

Cn.

098.300.6101

 

 

Hồ Thị Hiền

ThS.

091.210.9111

hiendhxd@gmail.com

 

Chu Thanh Bình

ThS.

090.329.1159

ctbinh2002@yahoo.com

Phó BM

Mai Châu Anh

ThS.

090.617.0899

chauanhsbvl@yahoo.com

 

Phạm Sỹ Đồng

ThS.

091.300.4115

phamsydong77@yahoo.com

 

Nguyễn Quang Huy

ThS.

 

 

NCS tại Canada

Nguyễn T. Bích Phượng

ThS.

090.439.3580

 

 

Đặng Xuân Hùng

TS.

 

 

 

Hoàng Thu Phương

ThS.

0123.232.6527

hoangthuphuong912@yahoo.com

 

Nguyễn Tất Thắng

ThS.

098.698.9925

ntthangvn@gmail.com

 

Nguyễn Thị Hường

ThS.

098.824.0984

ng_huong249@yahoo.com

 

Trần Bình Định

ThS.

091.280.7790

dinhdhxd@gmail.com

 

Nguyễn Văn Phó

GS. TS.

098.321.3460

vanpho05@yahoo.com

 

Dương Ngọc Tước

TS.

091.215.1658

duongngoctuoc@yahoo.com.vn