silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Đăng kí nhận đồ án tốt nghiệp đợt 4 (2019-2020)

Những sinh viên có tên trong danh sách thực tập cán bộ có điều kiện đợt 3 xin nhận đồ án tốt nghiệp có điều kiện đợt 4 (2019 - 2020) nộp đơn theo mẫu đính kèm.
Thời gian: từ ngày 25/05/2020 đến trước 16h ngày 27/05/2020 tại Văn phòng khoa, sau thời gian trên không giải quyết.
 
Kế hoạch xét giao đồ án tốt nghiệp: Vui lòng xem (downloads) tại đây
 
Mẫu đơn xin nhận đồ án tốt nghiệp: Vui lòng xem (downloads) tại đây
 
 
 

CÁC TIN KHÁC