silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Thông báo của nhà trường về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2020-2021

Quyết định điều chỉnh mức thu học phí năm học 2020-2021

Vui lòng xem (downloads) tại đây

 

Quyết định thu học phí các Chương trình đào tạo đại học theo CDIO, năm học 2020-2021

Vui lòng xem (downloads) tại đây

 

CÁC TIN KHÁC