silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Thông tin cá nhân:
Họ, đệm (*) Tên (*)
Giới tính (*)
Ngày sinh
Ngày
Tháng
Năm
Dân tộc (*)
Tôn giáo
Hộ khẩu TT (*)
Số nhà
Phố/Thôn
Phường/Xã
CMND/CCCD
Ngày cấp
Nơi cấp
Tốt nghiệp THPT(BTVH) năm (*)
Ngày vào Đoàn
Ngày vào Đảng
Điểm thi THPT Quốc gia
Hộ khẩu TT thuộc khu vực
Đối tượng ưu tiên (*)
Quá trình học tập
Đã từng làm cán bộ lớp
Đã từng làm cán bộ Đoàn
Đã tham gia đội tuyển thi HSG
Cấp thi
Môn thi
Đạt giải
Thông tin gia đình:
+ Họ tên Bố Sinh năm
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo
Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác
Nơi ở hiện nay
+ Họ tên Mẹ Sinh năm
Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo
Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác
Nơi ở hiện nay
+ Anh, chị em ruột (họ tên, nghề nghiệp, chỗ ở hiện nay)
Địa chỉ báo tin cho Bố, Mẹ hoặc Người nuôi dưỡng khi cần
Họ tên người nhận (*)
Địa chỉ người nhận (*)