silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

- Khối chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

  • Mục tiêu đào tạo của Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp là đào tạo kỹ sư xây dựng với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư có khả năng thiết kế, tổ chức, giám sát, kiểm soát và quản lý thi công và quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, bao gồm các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như nhà cao tầng, nhà thi đấu, sân vận động, tháp truyền hình, bể chứa.
  • Hiện tại có khoảng 45 lớp Xây dựng với 2200 sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

- Khối chuyên ngành xây dựng Anh ngữ

  • Thành lập năm 2009 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Là chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp của trường Đại học Xây dựng. Các môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên có trình độ cao về chuyên môn và tiếng Anh. Từ năm thứ nhất đến năm thứ năm, sinh viên sẽ được học liên tục tiếng Anh nâng cao do các giảng viên trong và ngoài nước đảm nhiệm. Cuối khóa học, sinh viên sẽ làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh.
  • Hiện tại có 11 lớp XE với 550 sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp được đào tạo bằng tiếng anh.

- Khối chuyên ngành xây dựng Pháp ngữ

  • Thành lập năm 1994 theo Hiệp định hợp tác giữa trường Đại học Xây dựng với Tổ chức Đại học Cộng đồng Pháp ngữ (Agence Universitaire de la Francophonie - AUF)
  • Là chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp của trường Đại học Xây dựng. Các môn học chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Pháp với đội ngũ giảng viên có trình độ cao về chuyên môn và tiếng Pháp. Từ năm thứ nhất đến năm thứ năm, sinh viên sẽ được học liên tục tiếng Pháp nâng cao do các giảng viên trong và ngoài nước đảm nhiệm. Cuối khóa học, sinh viên sẽ làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Pháp.
  • Hiện tại có 5 lớp XF với 220 sinh viên chuyên ngành Xây dựng Pháp ngữ.