silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Hê chính quy

 • Thời gian đầu đào tạo hai ngành: Kỹ sư Xây dựng và Kỹ sư Kết cấu. Năm 1969, Trường mở các lớp đặc biệt đào tạo giáo viên cho các trường kỹ thuật dạy các môn Sức bền vật liệu và Hình họa, lớp “Sức bền ” do Khoa Xây dựng quản lý.
 • Năm 1970, Khoa mở ngành kỹ sư công trình, đào tạo chuyên sâu về lý thuyết, gọi là lớp “ Công trình 14 ”.
 • Năm 1973, Khoa nhận một lớp đã tốt nghiệp ngành Hóa của Đại học Bách Khoa để đào tạo bằng hai về chuyên ngành Xây dựng (lớp XD14 Hóa ) Đó là những kỹ sư được đào tạo bằng 2 có hệ thống, lần đầu tiên ở trường.
 • Năm 1974, Khoa nhận 2 lớp sinh viên từ Đại học Nông nghiệp chuyển đến để đào tạo tiếp thành kỹ sư Xây dựng( lớp Xây dựng Nông nghiệp 15 và Xây dựng Nông nghiệp 16).
 • Việc đào tạo hai ngành Xây dựng và Kết cấu kéo dài đến khóa 25 (1981), về sau nhập hai ngành làm một .
 • Từ năm 1994 (khóa 39)  đến nay, Khoa quản lý thêm lớp Xây dựng Pháp ngữ. Đó là một trong những lớp đại học đầu tiên được học và làm đồ án tốt nghiệp bằng ngoại ngữ tiếng Pháp.
 • Từ năm 2010 (khóa 55), Khoa mở thêm lớp Xây dựng Anh ngữ, các sinh viên được học và làm đồ án tốt nghiệp bằng ngoại ngữ tiếng Anh. Đây cũng là lớp dạy bằng Anh ngữ đầu tiên của trường.
 • Từ năm 1995, Khoa tổ chức đào tạo bằng hai “Bằng hai” và hệ “Song bằng”. Khoa Xây dựng là đơn vị tiên phong đứng ra tổ chức đào tạo đại học bằng hai về chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp cho kỹ sư đã tốt nghiệp ngành khác. Cũng là lần đầu tiên ở trường, Khoa tổ chức cho sinh viên các ngành khác học “Song song hai chuyên ngành”, trong đó chuyên ngành thứ hai là Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (song bằng)
 • Từ năm 2005, Khoa nhận quản lý và đào tạo các lớp “ Liên thông ” đã tốt nghiệp Cao đẳng Xây dựng.
 • Hiện nay số sinh viên chính quy tại trường do Khoa quản lý trung bình hàng năm là 600 sinh viên,  trong đó có 1 lớp Xây dựng Pháp ngữ (XF) và 1 lớp Xây dựng Anh ngữ (XE).

Hệ vừa làm vừa học

 • Các lớp do trường tổ chức hoặc do liên kết đào tạo với các đơn vị khác. Khối lượng đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học ( trong cả 3 miền, từ Cao Bằng, Quảng Ninh đến Đắc Lắc, Bình Thuận…) không hề thua kém khối lượng đào tạo đại học hệ chính quy tại trường.

Hệ sau đại học

 • Khoa là một trong những nơi đầu tiên mở hệ đào tạo sau đại học. Năm 1973 mở lớp “Bổ túc Kỹ Sư khóa 1”, sau đó là các lớp Khóa 2, Khóa 3. Đó là tiền thân các lớp cao học sau này.
 • Từ năm 1988, Khoa tham gia đào tạo lớp cao học đầu tiên. Hàng năm Khoa  phối hợp đào tạo, tổ chức cho nhiều học viên làm, bảo vệ luận văn thạc sỹ ( mỗi năm từ 50 đến trên 100 học viên ). Việc đào tạo Cao học cũng trải rộng ra trên nhiều tỉnh, thành ở 3 miền: Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Vũng Tàu.
 • Đào tạo Tiến Sỹ: đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.