silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Giới thiệu chung về khoa xây dựng dân dụng và công nghiệp

Khoa Xây dựng được thành lập từ ngày 6 tháng 3 năm 1956, là một trong 4 khoa đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sự lớn mạnh của Khoa Xây dựng dẫn đến việc tách ra để thành lập Trường Đại học Xây dựng theo Quyết định của Hội đồng Chính phủ ngày 8 tháng 8 năm 1966. Khoa Xây dựng được lấy tên là Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Hiện nay Khoa có số lượng sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh lớn nhất Trường. Với lực lượng gồm 130 cán bộ giảng dạy, trong đó có 8 giáo sư, 18 phó giáo sư, 32 tiến sỹ và 80 thạc sỹ, Khoa luôn đi đầu trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất.

Khoa có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học hàng đầu ở SNG (Liên Xô cũ), Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hiệp hội nhà cao tầng thế giới (CTBUH). Nhiều cựu sinh viên của Khoa là những kỹ sư thành đạt, nhiều người đã và đang giữ các trọng trách cao của Nhà nước và các doanh nghiệp.

Lịch sử phát triển

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp đã hình thành và phát triển qua hai thời kỳ. Thời kỳ đầu (1956 - 1966) ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, là tiền thân của trường Đại học Xây dựng. Thời kỳ sau, từ 1966 đến nay, là một khoa của trường Đại học Xây dựng. 

Thời kỳ đầu: 1956 -1966

  • Khoa có tên là khoa Xây dựng, thành lập tháng 3 năm 1956, là một trong 4  khoa đầu tiên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Đầu tiên Khoa đào tạo ba chuyên nghành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (gọi tắt là Xây dựng ), Cầu đường và Thủy lợi. Trong 10 năm  sau đó, Khoa đã lần lượt mở thêm các ngành: Thông gió và Cấp thoát nước, Kiến trúc quy hoạch, Cảng, Máy Xây dựng.
  • Thời kỳ  1956 - 1959 số lượng thầy giáo của khoa còn quá ít, ban đầu chỉ có 8 người, sau tăng dần lên 30 người, tổ chức thành vài bộ môn ghép (mỗi bộ môn phụ trách một số môn học).
  • Từ 1959 trở đi, số cán bộ được bổ sung (chủ yếu từ sinh viên khóa 1), Khoa tổ chức thành các bộ môn theo môn học.
  • Quá trình phát triển, Khoa thành lập thêm các bộ môn mới: Cảng, Quy hoạch đô thị, Thông gió cấp thoát nước, Vật lý kiến trúc, Máy xây dựng.
  • Sự lớn mạnh của khoa Xây dựng dẫn đến việc tách ra thành lập trường Đại học Xây dựng vảo tháng 8 năm 1966.

Thời kỳ từ năm 1966 đến nay

  • Tên gọi: Sau khi thành lập Trường Đại học Xây dựng, theo các chuyên ngành chuyên môn phân chia ra các khoa. Khoa Xây dựng trước đây chỉ giữ lại chuyên nghành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp và Khoa lấy tên là: KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.​

Thành tựu

  • Liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nhiều năm liền.
  • Liên tục có các cá nhân nhận Bằng khen Chiến sỹ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Liên tục nhận Bằng khen tập thể công đoàn xuất sắc từ Ban chấp hành công đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo