silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

Xem trang web của bộ môn www.bmthicong.com.vn

1) Số thành viên hiện tại: 32

Trong đó:

03 Phó Giáo sư, Tiến sĩ;

06 Tiến sĩ;

17 Thạc sĩ;

04 nghiên cứu sinh tại nước ngoài; và

01 nghiên cứu sinh trong nước.

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Hồng Hải

Phó trưởng Bộ môn: TS. Hồ Ngọc Khoa

2) Giảng dạy các môn học ở hệ đại học:

Kỹ thuật thi công 1;

Kỹ thuật thi công 2;

Tổ chức thi công 1;

Tổ chức thi công 2;

Kỹ thuật thi công đặc biệt;

Ứng dụng tin học trong quản lý dự án;

An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng;

Thực tập công nhân xây dựng; và

Thực tập cán bộ kỹ thuật xây dựng.

3) Giảng dạy các môn học ở hệ sau đại học:

Kỹ thuật thi công nâng cao;

Tổ chức thi công nâng cao;

Quản lý dự án; và

Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

 

4) Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn:

 

Trịnh Quốc Thắng 1996, 1998, 2007. Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng.

Vừ Quốc Bảo, Nguyễn Đình Thám và Lương Anh Tuấn 1997. Công tác lắp ghép và xây gạch đá, Nhà xuất bản Khoa học và  Kỹ thuật.

Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ và Nguyễn Đình Thám 1998, 2005. Công tác đất và thi công bê tông toàn khối, Nhà xuất bản Khoa học và  Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2000, 2006. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng.

Nguyễn Đình Thám và Nguyễn Ngọc Thanh 2001. Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công,Nhà xuất bản Khoa học và  Kỹ thuật.

Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thám và Lờ Văn Tin 2001. Kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Đình Thám và Tạ Thanh Bình 2001. Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng, Nhà xuất bản xây dựng.

Nguyễn Đình Thám 2004. Kỹ Thuật Xây Dựng 2: Công Tác Lắp Ghép Và Xây Dựng Gạch Đá, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2005. Khoa học công nghệ và tổ chưc xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng.

Trịnh Quốc Thắng 2005. Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trường xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2006. Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2006. Tổ Chức Xây Dựng 2: Thiết Kế Tổng Mặt Bằng Và Tổ Chức Công Trường Xây Dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2007. Tư vấn giám sát và tư vấn dự án xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và  kỹ thuật.

Lê Văn Tin và Phạm Đăng Khoa 2008. An toàn, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trên công trường xây dựng, Cục An toàn lao động – Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Danh sách thành viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng


 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Cao Duy Hưng ThS +84 978 488 386 caoduyhung.nuce@gmail.com
Cao Tuấn Anh ThS +84 983 060 710 anhct@nuce.edu.vn
Hồ Ngọc Khoa PGS. TS +84 904 834 390 khoahn@nuce.edu.vn
Kiều Thế Chinh +84 913202572 Kieuthechinh@gmail.com
Lê Hồng Hà TS. +84 966 746 839 halh@nuce.edu.vn
Lê Quang Trung +84 24.38697349 trunglq@nuce.edu.vn
Lê Thị Phương Loan ThS +84 987 968 256 loanltp@nuce.edu.vn
Lưu Văn Thực +84 975 784 973 thuclv@nuce.edu.vn
Nguyễn Anh Đức TS. +84 24 38697349 ducna@nuce.edu.vn
Nguyễn Hồng Minh ThS +84 166 289 8888 minhhn@nuce.edu.vn
Nguyễn Hùng Cường ThS 0989097047 Cuongnguyen.dhxdhn@gmail.com
Nguyễn Mạnh Tuấn +84 24 38 69 7349 tuannm1@nuce.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thoan ThS +84 902 205 468 thoannn@nuce.edu.vn
Nguyễn Ngọc Toàn ThS +84 902 686 565 nntoan.huce@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Trang ThS +84 989 842 864 thutrangvn85@gmail.com
Phạm Nguyễn Vân Phương ThS +84 912 483 868 phuongpnv@nuce.edu.vn
Phạm Tiến Tới ThS +84 914 606 080 toipt@nuce.edu.vn
Trần Hồng Hải PGS. TS +84 989 818 888 tranhonghaimixi@gmail.com
Trần Quang Dũng TS. 0945 234 678 dungtq@nuce.edu.vn
ThS Vũ Anh Tuấn ThS +84 962 646 505 vutuan1507@gmail.com
Vũ Chí Công ThS +84 0976 245 146 congvu2011@gmail.com