silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

 1) Bộ môn công trình BTCT gồm 33 Thầy cô trong đó: 

- 02 Giáo sư, Tiến sĩ;

- 09 Phó Giáo Sư, Tiến sĩ;

- 06 Tiến sĩ;

- 09 Giảng viên chính;

 

2) Trưởng Bộ môn:  PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng.

 

3) Phó trưởng Bộ môn:  TS. Võ Mạnh Tùng.

 

4) Các môn giảng dạy:

- Các môn giảng dạy hệ đại học:

 

Bê tông cốt thép 1;

 

Đồ án Bê tông cốt thép 1;

 

Bê tông cốt thép 2;

 

Đồ án Bê tông cốt thép 2;

 

Kết cấu gạch đá gỗ;

 

Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt; và

 

Kết cấu công trình.

- Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

 

Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép;

 

Kết cấu bê tông ứng lực trước;

 

Phân tích kết cấu theo mô hình số;

 

Từ biến và lý thuyết đàn hồi nhớt;

 

Động đất và lý thuyết kháng chấn;

 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;

 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành;

 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

 

 

Danh sách Thầy cô Bộ môn công trình Bê tông cốt thép

 

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Bùi Quang Trường PGS. TS 0913017931 truongthamhb@yahoo.com
Đinh Văn Tùng ThS +84 904321252 tungnhnd@gmail.com
Đoàn Thị Quỳnh Mai ThS doanthiquynhmai@yahoo.com
Lý Trần Cường PGS. TS +84 913358983 lytrancuong@yahoo.com
Dương Văn Hai ThS +84 987959880 haidv@nuce.edu.vn
Lê Việt Dũng PGS. TS dunglv@nuce.edu.vn
Nguyễn Đăng Nguyên TS. +84 912031288 nguyennd@nuce.edu.vn
Nguyễn Hùng Phong TS. +84 90 320 1112 hungphongxd@gmail.com
Nguyễn Minh Thu TS. +84 972 766 336 nmthu77@yahoo.com
Nguyễn Thị Phương Lan ThS +84 985 690 071 phuonglan.dhxd.btct@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hường ThS +84 913377927 huongntt2@nuce.edu.vn
Nguyễn Trường Thắng TS. thangnt2@nuce.edu.vn
Nguyễn Tuấn Trung TS. 0906226621 trungnt2@nuce.edu.vn
Phạm Mai Phương ThS maiphuong512@gmail.com
Phạm Thái Hoàn TS. 0904939887 hoanpt@nuce.edu.vn
Phạm Thanh Tùng PGS. TS 0903278456 ptungdhxd@gmail.com
Phan Minh Tuấn ThS pminhtuan1102@gmail.com
Trần Việt Tâm TS tvtamhn@gmail.com
Võ Mạnh Tùng TS vo_manhtung@yahoo.com.vn