silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

 Danh sách cán bộ của bộ môn 

Đang cập nhật nội dung....

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Vũ Anh Tuấn Pgs.Ts +84 24 38 69 70 06 tuanva@nuce.edu.vn
Hàn Ngọc Đức Thạc sỹ +84 983253467 duchn@nuce.edu.vn
Hoàng Tuấn Nghĩa TS. +84 24 38 69 70 06 nghiaht@nuce.edu.vn
Nguyễn Đình Hòa TS. +84 906655553 hoand@nuce.edu.vn
Nguyễn Minh Tuyền Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 tuyennm@nuce.edu.vn
Nguyễn Như Hoàng Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 hoangnn@nuce.edu.vn
Nguyễn Quốc Cường Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 cuongnq@nuce.edu.vn
Nguyễn Trần Hiếu Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 hieunt2@nuce.edu.vn
Nguyễn Thanh Hà Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 hant@nuce.edu.vn
Phan Quốc Tuấn Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 tuanpq@nuce.edu.vn
Phạm Thị Ngọc Thu Thạc sỹ +84 24 38 69 70 06 thuptn@nuce.edu.vn
Trịnh Duy Khánh TS. +84 93 52 41 181 khanhtd@nuce.edu.vn
Vy Sơn Tùng Thạc sỹ +84 1656 124 216 tungvs@nuce.edu.vn