silde_5.jpg

slide_4.jpg

slide_1.jpg

slide_2.jpg

slide_3.jpg

2020-06-23slide_33.jpg

1) Số thành viên hiện tại: 10

Trong đó:

- 02 Tiến sỹ

- 02 Thạc sỹ.

Trưởng Bộ môn: PTS. Nguyễn Trung Hiếu

Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Tân.

 2) Các môn giảng dạy hệ đại học:

- Thí nghiệm và kiểm định công trình;

- Bệnh học và sửa chữa công trình (đang biên soạn giáo trình).

3) Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

- Cơ học phá hủy; và

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

4) Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn:

- Thí nghiệm và kiểm định công trình; và

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

5) Tư vấn hoặc Tham gia các dự án:

- Thí nghiệm kiểm tra vật liệu đầu vào cho các công trình :

+ 18 Láng Hạ - Tập đoàn dầu khí quốc gia, Hà Nội;

+ 34 Láng Hạ - Trụ sở tổng công ty VINACONEX, Hà Nội; và

+ 194 Trần Quang Khải - BIDVTower, Hà Nội.

- Thí nghiệm kiểm kiểm định cho các công trình :

+ Dàn mái nhà thi đấu Thanh Trì, Hà Nội;

+ Dàn mái nhà thi đấu Quảng Nam;

+ Kiểm định mái nhà thi đấu trường công nhân kỹ thuật cao Hà Nội; và

+ Thí nghiệm kiểm tra liên kết hệ tấm kính của các công trình: BIDVTOWER – 194 Trần Quang Khải Hà Nội; Trụ sở VINACONEX – 34 Láng Hạ, Hà Nội.

Danh sách thành viên Bộ môn Thí nghiệm và kiểm định công trình

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

ThS. Chu Tiến Dũng ThS. 0983.033.899
KS. Dương Đình Đức KS. 0983 094 678 ducdd@nuce.edu.vn
Nguyễn Hoàng Giang PGS.TS. (+84)2438.694.704 giangnh@nuce.edu.vn
NCS.ThS. Nguyễn Mạnh Hùng NCS.ThS. (+84)2438.694.704 hungnm1@nuce.edu.vn
Nguyễn Ngọc Tân TS 0942 158768 tannn@nuce.edu.vn
PGS.TS Nguyễn Trung Hiếu PGS.TS. 0243. 869 47 04 hieunt@nuce.edu.vn
Phùng Văn Vương ThS. (+84)2438.694.704 vanvuongnuce7890@gmail.com
Trần Văn Dầu KS. 0987 521 598 tranvandau598598@gmail.com
Vũ Đăng Quyết KS. 0983 046 626 vuquyet83@gmail.com