Đang cập nhật...
May 18, 2016
Hiện nay nhà trường đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử các ứng viên đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại sảnh nhà X2 ký túc xá.