Đang cập nhật...
Oct 18, 2016
Chào đón ngày Hội truyền thống của Nhà trường, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp sẽ tổ chức Ngày Hội Khoa, nhằm mục đích tạo không khí phấn khởi, tự hào cho cán bộ và sinh viên Khoa Xây dựng...