Đang cập nhật...
Nov 22, 2016
Ngày 18, 19 tháng 11 năm 2016, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, trường Đại học Xây dựng đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khoa (1956 -2016).