1) Số thành viên hiện tại: gồm 32 cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng

Trong đó:

02 Giáo sư, Tiến sĩ;

09  Phó Giáo sư, Tiến sĩ;

04 Tiến sĩ;

16 Thạc sĩ

 

2) Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Trường Thắng

 

3) Phó trưởng Bộ môn: ThS. Võ Mạnh Tùng

 

4) Các môn giảng dạy hệ đại học:

- Kết cấu Bê tông cốt thép 1;

- Đồ án KC Bê tông cốt thép 1;

- Kết cấu Bê tông cốt thép 2;

- Đồ án KC Bê tông cốt thép 2;

- Kết cấu gạch đá gỗ;

- Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt

- Kết cấu công trình.

 

5) Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

- Kết cấu nhà nhiều tầng bằng bê tông cốt thép;

- Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao;

- Phân tích kết cấu theo mô hình số;

- ừ biến và lý thuyết đàn hồi nhớt;

- Động đất và lý thuyết kháng chấn;

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;

- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên nghành;

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

- Kết cấu bê tông ứng lực trước;

- Kết cấu tầng hầm bê tông cốt thép.

 

6) Giáo trình đã biên soạn:

- Kết cấu bê tông cốt thép  - Phần Cấu kiện cơ bản;

- Sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối;

- Kết cấu bê tông cốt thép  - Phần Cấu kiện nhà cửa;

- Khung bê tông cốt thép toàn khối;

- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;

- Kết cấu bê tông cốt thép  - Phần Cấu kiện đặc biệt;

- Khung nhà công nghiệp bê tông cốt thép;

- Reinforced concrete structures;

- Constructions speciales en beton arme;

- Design of cast-in-situ reinforced concrete one-way slabs.

 

Danh sách cán bộ của bộ môn 

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Bùi Quang Trường PGS. TS 0913017931 truongthamhb@yahoo.com
Đinh Văn Tùng ThS +84 904321252 tungnhnd@gmail.com
Đoàn Thị Quỳnh Mai ThS doanthiquynhmai@yahoo.com
Lý Trần Cường PGS. TS +84 913358983 lytrancuong@yahoo.com
Dương Văn Hai ThS +84 987959880 haidv@nuce.edu.vn
Lê Việt Dũng PGS. TS dunglv@nuce.edu.vn
Nguyễn Đăng Nguyên TS. +84 912031288 nguyennd@nuce.edu.vn
Nguyễn Hùng Phong TS. +84 90 320 1112 hungphongxd@gmail.com
Nguyễn Minh Thu TS. +84 972 766 336 nmthu77@yahoo.com
Nguyễn Thị Phương Lan ThS +84 985 690 071 phuonglan.dhxd.btct@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hường ThS +84 913377927 huongntt2@nuce.edu.vn
Nguyễn Trường Thắng TS. thangnt2@nuce.edu.vn
Nguyễn Tuấn Trung TS. 0906226621 trungnt2@nuce.edu.vn
Phạm Mai Phương ThS maiphuong512@gmail.com
Phạm Thái Hoàn TS. 0904939887 hoanpt@nuce.edu.vn
Phạm Thanh Tùng PGS. TS 0903278456 ptungdhxd@gmail.com
Phan Minh Tuấn ThS pminhtuan1102@gmail.com
Trần Việt Tâm ThS tvtamhn@gmail.com
Võ Mạnh Tùng ThS vo_manhtung@yahoo.com.vn