Danh sách hội đồng tốt nghiệp K58 đợt 2

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

NHÓM

GHI CHÚ

1

0245011

Nguyễn Thành

Trung

LT11XD1

 

 

2

02104011

Nghiêm Văn

Châu

LT11XD1

7

 

3

02104911

Nguyễn Văn

Sơn

LT11XD1

 

 

4

02105211

Trương Công

Tuệ

LT11XD1

 

 

5

0241911

Đặng Tất

Thành

LT11XD1

8

 

6

012718

Ngô Mạnh

Chín

B18XD

 

 

7

197958

Đinh Tuấn

Hùng

58XD2

 

 

8

553958

Lê Ngọc

Hùng

58XD2

9

 

9

364157

Nguyễn Văn

Thạch

57XE2

 

 

10

328058

Phạm Văn

Chiến

58XD7

 

 

11

276358

Quang Đức

Tuấn

58XD7

10

 

12

188458

Lê Xuân

Hồng

58XD9

 

 

13

490958

Hoàng Xuân

Cường

58XD1

1

 

Hội đồng 1 phòng 109 H1

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

NHÓM

GHI CHÚ

1

227158

Vũ Thị

Thanh

58XD1

 

 

2

270958

Đào Văn

Hải

58XD1

1

 

3

652558

Đặng Nông Hải

Toàn

58XD1

 

 

4

500958

Trần Quốc

Huy

58XD8

 

 

5

290857

Nguyễn Văn

Hai

57XD2

3

 

6

330258

Nguyễn Hồng

Sơn

58XD6

 

 

7

621558

Phan Văn

Tăng

58XD9

4

 

8

1128057

Đặng Kim

Bình

57XD2

 

 

9

0120522

Vũ Ngọc

Sơn

B22XD2

5

 

10

0135519

Nguyễn Trường

Giang

B19XD1

 

 

11

02668710

Nguyễn Bá

Long

LT10XD1

6

 

12

02629310

Mai Văn

Ngọc

LT10XD1

 

 

13

152358

Nguyễn Việt

Anh

58XD3

 

 

14

651758

Nông Văn

Cường

58XD3

2

 

15

656858

Ngô Duy

Thanh

58XD3

 

 

 

 Hội đồng 2 phòng 110.H1

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC