Giao đồ án tốt nghiệp Khóa 59 đợt 2, Khóa cũ, Bằng 2, Liên thông

 

Sinh viên Khóa 59, sinh viên khóa cũ, Bằng 2, Liên thông đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp nộp đơn xin xét giao Đồ án tốt nghiệp tại Văn phòng khoa Xây dựng (Cô Ngọc) từ ngày 29/10/2018 đến 1/11/2018.

Lưu ý:

1. Sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp nộp đơn theo mẫu tại Khoa, đồng thời đăng ký đồ án tốt nghiệp online tại địa chỉ website: http://daotao.nuce.edu.vn vào thời gian: 14h ngày 29/10/2018 đến 14h ngày 31/10/2018.
2. Sinh viên Bằng 2 nộp kèm phiếu quy định môn học và đơn xin miễn môn học bổ sung (nếu có).
3. Hạn cuối cùng nộp đơn trước 16h ngày 1/11/2018 tại Văn phòng Khoa.
4. Mẫu đơn xem download về từ website của Khoa Xây dựng và được đính trên bảng thông báo của Khoa.

 

BCN Khoa Xây dựng

 

 

CÁC TIN KHÁC