1) Số thành viên hiện tại: 12

Trong đó:

                        1 Phó giáo sư, tiến sỹ

                        2 Tiến sỹ

                        9 Thạc sỹ

Trưởng Bộ môn: Ths. Phạm Minh Vương

Phó trưởng Bộ môn: Ths. Lê Ngọc Phương

 

2) Các môn giảng dạy hệ đại học:

 

Cơ học cơ sở 1;

Cơ học cơ sở 2;

Cơ học đại cương.

 

3) Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn: 04.

4) Hướng dẫn đội tuyển Olympic môn: Cơ lý thuyết (đoạt giải nhất năm 2006).

 

Danh sách thành viên Bộ môn Cơ học lý thuyết

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Vũ Bá Mai

TS.
GVC

09 77 80 04 36

 

 

Lê Ngọc Chấn

PGS. TS.

09 83 19 12 99

 

 

Phạm Hồng Anh

ThS.

09 83 30 22 99

 

 

Phạm Minh Vương

ThS.

09 04 33 79 89

phamminhvuongkhtn@gmail.com

Trưởng Bm

Lê Ngọc Phương

ThS.

09 14 53 19 05

phuonglengoc2014@gmail.com

Phó Bm

Phan Thị Thu Phương

ThS.

09 83 62 98 66

phuongimech@yahoo.com

Đang làm NCS

Nguyễn Sỹ Nam

ThS.

09 77 24 42 92

nam.nguyensy@gmail.com

Đang làm NCS

Nguyễn Tiến Đắc

ThS.

09 89 89 05 25

cad_nt_co_len@yahoo.com

sofarlikefun@gmail.com

 

Trịnh Thị Thanh Huệ

ThS.

09 87 64 89 22

huettt1986@gmail.com

Đang làm NCS

Lê Hồng Hạnh

TS

012 02 25 27 93

hanhlh@nuce.edu.vn

 

Lê Văn Minh

ThS.

09 12 62 38 87

lvminh.nuce@gmail.com

 

Hương Quý Trường

ThS.

09 76 83 34 21

quytruongxd@gmail.com

 

 

Email bộ môn: bm.clt@nuce.edu.vn