Xem trang web của bộ môn www.bmthicong.com.vn

1) Số thành viên hiện tại: 32

Trong đó:

03 Phó Giáo sư, Tiến sĩ;

06 Tiến sĩ;

17 Thạc sĩ;

04 nghiên cứu sinh tại nước ngoài; và

01 nghiên cứu sinh trong nước.

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Hồng Hải

Phó trưởng Bộ môn: TS. Hồ Ngọc Khoa

2) Giảng dạy các môn học ở hệ đại học:

Kỹ thuật thi công 1;

Kỹ thuật thi công 2;

Tổ chức thi công 1;

Tổ chức thi công 2;

Kỹ thuật thi công đặc biệt;

Ứng dụng tin học trong quản lý dự án;

An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng;

Thực tập công nhân xây dựng; và

Thực tập cán bộ kỹ thuật xây dựng.

3) Giảng dạy các môn học ở hệ sau đại học:

Kỹ thuật thi công nâng cao;

Tổ chức thi công nâng cao;

Quản lý dự án; và

Tư vấn giám sát thi công xây dựng.

 

4) Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn:

 

Trịnh Quốc Thắng 1996, 1998, 2007. Các phương pháp sơ đồ mạng trong xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng.

Vừ Quốc Bảo, Nguyễn Đình Thám và Lương Anh Tuấn 1997. Công tác lắp ghép và xây gạch đá, Nhà xuất bản Khoa học và  Kỹ thuật.

Lê Kiều, Nguyễn Duy Ngụ và Nguyễn Đình Thám 1998, 2005. Công tác đất và thi công bê tông toàn khối, Nhà xuất bản Khoa học và  Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2000, 2006. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng.

Nguyễn Đình Thám và Nguyễn Ngọc Thanh 2001. Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công,Nhà xuất bản Khoa học và  Kỹ thuật.

Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Đình Thám và Lờ Văn Tin 2001. Kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Đình Thám và Tạ Thanh Bình 2001. Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng, Nhà xuất bản xây dựng.

Nguyễn Đình Thám 2004. Kỹ Thuật Xây Dựng 2: Công Tác Lắp Ghép Và Xây Dựng Gạch Đá, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2005. Khoa học công nghệ và tổ chưc xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng.

Trịnh Quốc Thắng 2005. Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trường xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2006. Quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2006. Tổ Chức Xây Dựng 2: Thiết Kế Tổng Mặt Bằng Và Tổ Chức Công Trường Xây Dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Trịnh Quốc Thắng 2007. Tư vấn giám sát và tư vấn dự án xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và  kỹ thuật.

Lê Văn Tin và Phạm Đăng Khoa 2008. An toàn, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe trên công trường xây dựng, Cục An toàn lao động – Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội.

Danh sách thành viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng


Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Ngô Văn Quỳ

PGS. TS.

098.756.1675

   

Nguyễn Đình Thám

 

PGS. TS.

0913.047.740

   

Trịnh Quốc Thắng

 

PGS. TS.

091.323.6688

trinhquocthang1948@yahoo.com

 

Phạm Đức Toàn

 

TS.

090.341.3547

thhamylinh@fpt.vn

 

Võ Quốc Bảo

TS.

091.235.1550

   

Lê Đức Thành

ThS.

090.419.2058

   

Trần Văn Sơn

ThS.

091.492.5523

   

Nguyễn Phú Việt

 

ThS.

091.260.4740

   

Lê Thế Thái

KS.

091.201.7011

   

Nguyễn Ngọc Thanh

ThS.

090.411.0818

   

Cao Thế Trực

ThS.

090.327.6381

 

Phó trưởng BM

Nguyễn Thúy Khanh

KS.

090.424.9684

   

Nguyễn Thị Việt

KS.

097.989.8999

chiviet@yahoo.com

 

Lê Văn Tin

ThS.

091.331.7944

   

Kiều Thế Chinh

ThS.

091.320.2572

   

Hồ Ngọc Khoa

TS.

090.483.4390

   

Trần Hồng Hải

TS.

098.981.8888

 

Trưởng BM

Doãn Hiệu

KS.

098.808.2276

   

Phạm Đăng Khoa

TS.

0915.900.045

pdkhoajp@yahoo.com

 

Tạ Thanh Bình

ThS.

   

NCS tại Úc

Nguyễn Hồng Minh

ThS.

097.872.9999

   

Nguyễn Hùng Cường

ThS.

098.909.7047

   

Nguyễn Ngọc Toàn

ThS.

   

NCS tại Hà Lan

Trần Đình Ngọc

ThS.

   

NCS tạiCanada

Vương Đỗ Tuấn Cường

ThS.

   

NCS tại Mỹ

Lê Hồng Hà

ThS.

   

NCS tại Đức

Cao Tuấn Anh

ThS.

098.306.0710

   

Nguyễn Mạnh Tuấn

TS.

091.609.6366

tuanmgsu@yahoo.com

 

Nguyễn Ngọc Thoan

ThS.

090.220.5468

nnthoan@gmail.com

 

Nguyễn Anh Đức

ThS.

090.499.6622

   

Phạm Tiến Tới

KS.

091.460.6080

   

Nguyễn Thị Thu Trang

KS.

098.295.6794