1) Số thành viên hiện tại: 10

Trong đó:

- 02 Tiến sỹ

- 02 Thạc sỹ.

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Trung Hiếu

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Chu Tiến Dũng.

 2) Các môn giảng dạy hệ đại học:

- Thí nghiệm và kiểm định công trình;

- Bệnh học và sửa chữa công trình (đang biên soạn giáo trình).

3) Các môn giảng dạy hệ sau đại học:

- Cơ học phá hủy; và

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

4) Giáo trình và sách tham khảo đã biên soạn:

- Thí nghiệm và kiểm định công trình; và

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

5) Tư vấn hoặc Tham gia các dự án:

- Thí nghiệm kiểm tra vật liệu đầu vào cho các công trình :

+ 18 Láng Hạ - Tập đoàn dầu khí quốc gia, Hà Nội;

+ 34 Láng Hạ - Trụ sở tổng công ty VINACONEX, Hà Nội; và

+ 194 Trần Quang Khải - BIDVTower, Hà Nội.

- Thí nghiệm kiểm kiểm định cho các công trình :

+ Dàn mái nhà thi đấu Thanh Trì, Hà Nội;

+ Dàn mái nhà thi đấu Quảng Nam;

+ Kiểm định mái nhà thi đấu trường công nhân kỹ thuật cao Hà Nội; và

+ Thí nghiệm kiểm tra liên kết hệ tấm kính của các công trình: BIDVTOWER – 194 Trần Quang Khải Hà Nội; Trụ sở VINACONEX – 34 Láng Hạ, Hà Nội.

Danh sách thành viên Bộ môn Thí nghiệm và kiểm định công trình

 

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Điện thoại

Email

Ghi chú

Lê Huy Như

KS.GV

0912.060.636

nhulh52@yahoo.com

 

Nguyễn Trung Hiếu

TS

 

 

 

Nguyễn Thế Anh

ThS.GV

 

 

NCS tại Úc

Chu Tiến Dũng

ThS.GV

0983.033.899

dungtchu@yahoo.com

 

Nguyễn Hoàng Giang

TS

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS.GV

0988.751.647

 

 

Dương Đình Đức

TNV

0983.094.678

 

 

Trần Văn Dầu

TNV

0987.521.598

 

 

Vũ Đăng Quyết

TNV

0983.046.626

 

 

Vũ Minh Thảo

TNV

0912.009.827